สักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่สกลนคร สถานที่จำลองจากอินเดีย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

ที่จังหวัดสกลนครนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้ได้สักการะกันแล้ว ยังมี “สังเวชนียสถาน 4 ตำบล” ซึ่งก็คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่จำลองมาจากประเทศอินเดียให้ชาวพุทธในประเทศไทยที่มีความศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสเดินทางไกลไปแสวงบุญถึงอินเดียได้สักการะบูชากันที่วัดอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

จำลองเหตุการณ์ประสูติ
 
จำลองเหตุการณ์ประสูติ


สังเวชนียสถานจำลองนี้ เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของพระอาจารย์วัน อุตตโม และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้ริเริ่ม โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 6 ปีเต็ม โดยสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประกอบด้วย “สถานที่ประสูติ” ของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีวัน บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของ “เจดีย์สิริมหามายา” ที่ภายในมีรูปจำลองเหตุการณ์ที่พระนางสิริมหามายาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งต้นสาละ และเจ้าชายสิทธัตถะที่เพิ่งประสูติจากครรภ์มารดาทรงยืนอยู่ที่พื้นและมีดอกบัวรองรับพระบาท ส่วนบริเวณด้านหน้าของเจดีย์ก็มีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจำลองเท่าของจริง

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 
พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์


ถัดจากสถานที่ประสูติมาไม่ไกลนักจะพบกับ “สถานที่ตรัสรู้” ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่เมืองอุรุเวลาเสนานิคม โดยที่วัดถ้ำพวงนี้ได้จำลองเอา “พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” หรือเจดีย์พุทธคยา ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ย่อส่วนลงมาจากองค์จริง โดยสามารถเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปด้านในองค์เจดีย์และขึ้นไปชมด้านบนขององค์เจดีย์ได้

ภายในพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 
ภายในพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

 

สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 
สถานที่แสดงปฐมเทศนา


ต่อจากนั้นจะเป็น “สถานที่แสดงปฐมเทศนา” ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สำหรับสังเวชนียสถานของจริงที่ประเทศอินเดียนั้น จะเป็นเจดีย์ปิดไม่มีประตูหน้าต่าง แต่สำหรับเจดีย์ที่จำลองมานี้ได้ย่อส่วนให้เล็กลง และจัดทำให้มีช่องประตูหน้าต่าง ส่วนด้านในจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 นั่นเอง

พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

 

สถานที่ปรินิพพาน
 
สถานที่ปรินิพพาน


ใกล้กันนั้นจะเป็นสังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายคือ “สถานที่ปรินิพพาน” ที่เมืองกุสินารา สังเวชนียสถานแห่งนี้ก่อสร้างจำลองจากประเทศอินเดียมาทุกประการ แต่ย่อส่วนให้เล็กลง โดยภายในเป็นห้องโถงใหญ่ มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานประดิษฐานอยู่

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
 
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน


หากใครได้แวะไปที่จังหวัดสกลนครสามารถไปสักการะ “สังเวชนีสถาน 4 ตำบล” นี้ได้ ที่วัดอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร และที่วัดนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจให้ได้เยี่ยมชม นั่นก็คือ “พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม” จัดแสดงประวัติของพระอาจารย์วัน โดยมีรูปปั้นของท่านในท่าขัดสมาธิและจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารให้ได้ชมกันอีกด้วย

 

 

 

 

#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น