• 8 ตุลาคม 2018 at 17:21
  • 28
  • 0

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

นครปฐม - ชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน บางกระทึก รวมตัวรับฟังการชี้แจงการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ เครือข่าย DATC มีการตั้งเสาสัญญาณโดยประชาคมชาวบ้านเพียงไม่กี่ราย สุดท้ายเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงแต่ไม่เป็นผลหวั่นสร้างปัญหาในอนาคต 

วันนี้ (7 ต.ค) ที่ศาลาประชาคม SML หมู่บ้านนอก (คลองหัวคนเพลง) หมู่ 8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ DTAC ได้มีการเชิญประชุมชี้แจงกับชาวบ้านหมู่ 8 กรณีมีการร้องเรียนให้ระงับการติดตั้งเสาและอุปกรณ์การส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย DTAC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.บางกระทึก ซึ่งเป็นชุมชนมีบ้านเรือนปลูกติดกันในชุมชนรอบรัศมีกว่า 100 หลังคาเรือน และที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประชุมเรียกชาวบ้านเพียง 17 คน ในการเห็นชอบการก่อสร้างโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือนรับทราบ จึงเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนดังกล่าวขึ้น

ทางบริษัทเจ้าของเสาสัญญาณและอุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณ DTAC เข้าชี้แจง พร้อมด้วย นายอุบล ดีเสียง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.ภาค 1 เจ้าหน้าที่ทหาร คสช. พื้นที่ อ.สามพราน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน น.ส.วิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม และประชาชนในชุมชนหมู่ 8 คลองหัวคนเพลง เข้าร่วมฟังคำชี้แจงร่วม 100 หลังคาเรือน

โดยชาวบ้านทั้งหมดมีความเห็นคัดค้าน ว่า ไม่ต้องการให้เสาสัญญาณดังกล่าวตั้งอยู่ภายในพื้นที่ เนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบจากคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกมาในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ทาง DTAC ได้ดำเนินการขออนุญาตการก่อสร้างและการใช้สัญญาณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพียงแต่ขาดการทำประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านในชุมชนทราบ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความไม่พอใจและไม่เข้าใจ จึงไม่ต้องการให้เสาสัญญาณดังกล่าวติดตั้งอยู่อีกต่อไป ทั้งนี้ ทาง DTAC จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมใหญ่ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

ทางด้าน นางสุนันทา โฉมเผือก อยู่บ้านเลขที่ 23/16 หมู่ 8 ต.บางกระทึก ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับที่ติดตั้งเสาสัญญาณ และเป็นผู้ทำเรื่องร้องเรียน กล่าวว่า ในวันนี้อยากจะให้ทาง DTAC ชี้แจงความชัดเจนถึงผลกระทบ และความจำเป็นในการที่จะติดตั้งเสาส่งสัญญาณตรงจุดนี้ เพราะที่ผ่านมา ไม่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้คนในชุมชนทั้งหมดทราบความเป็นมาในการติดตั้งเสาสัญญาณ

ส่วนทางด้าน นายนรินทร์ แย้มเดช บ้านเลขที่ 23/9 หมู่ 8 ต.บางกระทึก พร้อมเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ปลูกติดกับเสาส่งสัญญาณ DTAC เช่นกัน กล่าวว่า ที่ผ่านมา ชาวบ้านในชุมชนไม่มีใครต้องการให้ติดตั้งเสาสัญญาณ ซึ่งชาวบ้านไม่เคยได้รับข้อมูลเลยแม้แต่กระดาษหนังสือต่างๆ ทั้งที่อยู่ติดกันกับบ้านผู้ใหญ่บ้านจุดที่ติดตั้งเสาสัญญาณ โดยส่วนตัวไม่ต้องการให้เสามาตั้งตรงนี้อย่างเด็ดขาด เพราะเกรงในอนาคตอาจจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน