หมุดมีดอลูมิเนียม 15 mm
30.00 บาท
ติดต่อสอบถามหมุดรูหัวหกเหลี่ยม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางแกน 5 มม. ความยาว 15 มม