ปะกับ Victorinox เงา 3 ช่อง (91mm) แดงใส
280.00 บาท
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

D-104-05

ปะกับมีด Victorinox ของแท้ ใหม่ 

ขนาด 91ม.ม.

มีช่องใส่ แหนบ ไม้จิ้มฟัน และ ปากกา

 

วิธีการเปล่ี่ยนปะกับมีด