ปะกับ Victorinox เงา 2 ช่อง ไม่มีไขควง (84mm) น้ำเงินใส
220.00 บาท
240.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

D-105-02

ปะกับมีด Victorinox ของแท้ ใหม่ 

ขนาด 84 ม.ม.

มีช่องใส่ แหนบ และ ไม้จิ้มฟัน

 

 

วิธีการเปล่ี่ยนปะกับมีด