ปะกับ Victorinox เงา 2 ช่อง มีไขควง (111 mm) เขียวทหาร
510.00 บาท
600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

D-106-03

ปะกับมีด Victorinox ของแท้ ใหม่ 

ขนาด 111 ม.ม.

มีช่องใส่ แหนบ และ ไม้จิ้มฟัน

 

 

วิธีการเปล่ี่ยนปะกับมีด