ปะกับ Victorinox เงา 2 ช่อง มีไขควง ช่องล็อค (111 mm) แดง
560.00 บาท
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

D-106-04

ปะกับมีด Victorinox ของแท้ ใหม่ 

ขนาด 111 ม.ม. มีช่องล็อค แต่ไม่มีชุดล็อกให้ครับ มีเฉพาะปะกับ

มีช่องใส่ แหนบ และ ไม้จิ้มฟัน

 

 

วิธีการเปล่ี่ยนปะกับมีด