ปะกับ Victorinox Alox (91mm) เงิน
1,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

D-105-04

ปะกับมีด Victorinox ของแท้ ใหม่ 

ขนาด 91ม.ม.

มีช่องใส่ แหนบ ไม้จิ้มฟัน และ ปากกา

 

 

วิธีการเปล่ี่ยนปะกับมีด